Про ЗАХІДНИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НААН

ЗАХІДНИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НААН

Західний міжрегіональний науковий центр у системі Національної академії аграрних наук України створено рішенням Президії НААН 16/01
від 31 жовтня 2018 р. для підвищення ролі аграрної науки та освіти в розробці і реалізації ефективної регіональної аграрної політики за умов децентралізації влади областей, орієнтованої на широке використання сучасних досягнень вітчизняної науки і міжнародного досвіду в аграрній сфері та розвитку сільських територій, забезпечення поєднання загальнодержавних і регіональних інтересів.

Центр є структурним підрозділом НААН з організації регіонального і міжрегіонального співробітництва, який координує наукові дослідження та організацію впровадження їх результатів (інновацій) для суб’єктів аграрного підприємництва та соціально-економічного розвитку сільських територій відповідних регіонів, спрямовує зусилля вчених визначеного переліку наукових установ та закладів вищої освіти різної спеціалізації, розміщених у зоні діяльності та віднесених до сфери координації центрів незалежно від їх відомчої належності, на вирішення поставлених завдань.

До складу Західного міжрегіонального наукового центру НААН входять наукові та інші  установи НААН, а також навчальних закладів, які належать до сфери координації Центру, із 7 областей (Львівська, Волинська, Івано-Франківська, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька), а також представники громадських організацій та органів місцевого самоврядування.

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН – головна наукова установа Західного міжрегіонального наукового центру.

Вищим науково-координаційним органом Центру є Науково-координаційна рада.

Головними завданнями Західного міжрегіонального наукового центру є:

  1. Сприяння розвитку співпраці наукових установ і закладів вищої освіти із місцевими органами влади та суб’єктами аграрного бізнесу, вдосконалення наукового забезпечення для вирішення актуальних міжрегіональних і регіональних проблем інноваційного розвитку аграрного сектора та сільських територій.
  2. Розробка програм наукового та кадрового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектора та сільських територій регіонів, моніторинг стану їх виконання, сприяння широкому використанню високоефективних наукових розробок у зоні діяльності Центру. 
  3. Узагальнення потреб регіонів, органів місцевого самоврядування та аграрного бізнесу в розвитку фундаментальних та прикладних досліджень науково-дослідних установ аграрного профілю та закладів вищої освіти на територіях визначених регіонів, підвищення рівня їх наукового потенціалу, розвиток інтеграції аграрної науки, освіти та аграрного бізнесу.
  4. Створення та ведення реєстру інноваційних продуктів і проектів (стартапів), сприяння організації та кооперуванню їх впровадження із зарубіжними науковими розробками та партнерами.
  5. Сприяння створенню та координації діяльності відповідних наукових центрів для забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектора та сільських територій в кожному регіоні та за потреби на територіях об’єднаних територіальних громад та адміністративних районів. 
  6. Розвиток науково-технологічної системи трансферу інновацій,  організація міжнародного співробітництва із відповідними науковими установами країн Європейського Союзу на умовах Угоди про євроасоціацію в інтересах регіонів, на які поширюється діяльність Центру. 
  7. Координація заходів за участі наукових установ і закладів вищої освіти регіону з:

  - організації випробування завершених науково-дослідних робіт та адаптації їх до зональних ґрунтово-кліматичних, екологічних, соціально-економічних та інших умов;

 - організації маркетингових досліджень та трансферу інноваційних проектів в агропромислове виробництво в зоні діяльності Центру;

 - науково-консультаційного супроводу трансферу інновацій в зоні діяльності центру та поширення сільськогосподарської інформації для аграрних бізнес-структур та сільських громад, сприяння пошуку джерел інвестиційного забезпечення впровадження інновацій;

 - сприяння організації патентно-ліцензійної діяльності та забезпечення захисту прав суб'єктів права інтелектуальної власності в наукових установах НААН, що знаходяться в зоні діяльності Центру;

 - сприяння розвитку просвітницької діяльності, підвищенню інтелектуального потенціалу регіону.

facebook